Propuneri pentru anuii 2019-2020

  1. Modernizare drum  de interes local, in sat Todiresti,comuna Todiresti, judetul Iasi  pe o lungime de 2,1  Km
  2. Instalarea  camerelor de supraveghere  pe domeniul public in comuna Todiresti, judetul Iasi,
  3. Reabilitarea drumului comunal, prin aplicarea unui covor bituminos,   ce pleaca de la Caminul Cultural pina la intersectia cu DJ 281 C , satul nou pe o lungime de 5,8 Km.
  4. Reparatii curente  prin aplicare de material pietros  20 Km.
  5. Extindere retea distributie energie electrica  10 km
  6. Infiintare parc de agrement pentru copii
  7. Reabilitare, modernizare si dotare scoala gimnaziala nr.1 Todiresti – Corp A


In situatia  crearii de posibilitati financiare suplimentare   din surse proprii cit si prin programe de finantare AFIR si PNDL vom accesa si alte lucrari de investitii care vor duce la cresterea confortului locuitorilor