Despre noi

 

  Scurta prezentare istorica a localitatilor ce compun comuna Todiresti
 

  Amplasarea geografica a comunei a favorizat întemeierea unor asezari omenesti înca din cele mai vechi timpuri. Sapaturile arheo- logice de la “Piciorul Corbului” din Todiresti , de la “Pietrarie” din satul Stroesti la care se adauga si cele din “Poiana Tigancii” si “Tabara” au scos la iveala urme ale unor statiuni primitive din neoliticul târziu (2800-1900 î.e.n.). Numarul mare de vetre descoperite, bolovani mari de lut ars, cantitatile mari de ceramica ( vase de cult, vase cu destinatie casnica , dar si vase mari pentru depozitarea semintelor), deasemenea numarul mare de unelte descoperite din os, silex , piatra ca : topoare , ciocane , dalti , razuitoare , vârfuri de sageti , obiecte din argila ca : fusaiole , statuiete feminine si animale, atesta faptul ca zona a fost locuita înca din cele mai vechi timpuri.

   Satul Todiresti s-a format din catunele Todiresti – Calugareni si Balusesti . Aceste catune s-au format în curaturile de padure , marindu-se mereu prin noi defrisari ale padurilor din împrejurimi , s-au unit , formând un singur sat denumit Todiresti . Localitatea ( Balusesti –Todiresti ) este mentionata documentar înca din 13-XI-1634. printr-un act prin care domnitorul Vasile Lupu întareste parti din Balusesti . Prezentam mai jos persoanele care au stapânit în partile satului Todiresti :
1. - Tanase

2. - 1671 Nicolae Tanase ( fiul lui Tanase )

3. - 1675 Grigore Mares

4. - 1709 Toader Clucerul

5. - 1709 Stefan Boldescu , stapâneste si Boldesti

6. - 1731 Axenia Habasescu , Todiresti

7. - 1731 Nicolae Festila , Dragoteni si Todiresti

8. - 1765 Ionita Festila , Todiresti si Boldesti

9. - 1776 C. Festila , Todiresti , Vascani , Boldesti si Sârbi

11. - 1850 Costache Sturza , Todiresti , Ruginoasa

12. - 1862 A. I. Cuza , Todiresti , Ruginoasa

13. - 1890 Sebastian Moruzi , Todiresti , Ruginoasa

14. - 1924 Butureanu C. Todiresti
  

  Satul Todiresti a facut parte rând pe rând din mai multe unitati administrative cum ar fi : .

– sat în oc. Siretul de Jos -- 1774 .

– înglobat în satul Boldesti --1803 .

– mosie (în parte a manastirii Sfântul Sava din Iasi si a manastirii Zberani ) .

– sat în Ocolul de Sus -- 1832 .

– sat în oc. Siretului -- 1834 ,1835,1838,1843,1844,1845,1846,1861. .

– sat în comuna Laiul --1864 .

– s . în comuna Stroesti -1871 .

– s . în comuna Ruginoasa - 1873 .

– s . în comuna Vascani - 1876 . 1892

– înglobeaza în satul Todiresti si Ceapa .

– s . în comuna Stroesti - 1908 .

– s . in comuna Ruginoasa - 1929 .

– s . în comuna Stroesti - 1931 .

– înglobeaza satul Balusesti -- 1943 .

– pierde catunul Ceapa devenit satul Todirestii Noi -- 1954 .

– înglobeaza satul Todirestii Noi -- 1956 .

– înglobeaza satul Gura Vladnicului -- 1968 . 1968 se înfiinteaza com. Todiresti prin unificarea comunelor Stroesti si Harmanesti .


   Satul Stroesti – este asezat pe valea pârâului Recea si este atestat documentar la 19 -XI -1611. Biserica din localitate cu hramul “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril “, este ctitorie de la sfârsitul sec .XV, a dom- nitorului Stefan cel Mare , terminata în 1550 . Satul Stroesti de-a lungul anilor a facut parte din diferite unitati administrative cum ar fi : . 1774 sat în oc . Siretul de Sus , înglobeaza satul Laiul . 1790 s. este înglobat în s. Laiul . 1830 s. este contopit cu s. Laiul . 1864 s. în com. Stroesti . 1865 s. în com. Laiul , separate de s. Laiul . 1871 s. în com. Stroesti . 1873 s. în com. Ruginoasa . 1876 s. în com. Vascani . 1908 s. în com. Stroesti . 1929 s. în com. Ruginoasa . 1932 s. în com. Stroesti . 1968 s. în com. Todiresti

  Satul Baiceni (Baiceni de Baia – parte din Baiceni) -- asezare veche atestata documentar din sec. al -XV –lea , printr-un act datat din 25 august 1454 , din timpul lui Petru Voda (ucigasul lui Bogdan Voda de la Reuseni , tatal lui Stefan cel Mare ) . Satul Baiceni a facut parte din mai multe unitati administrative cum ar fi : . 1871 satul apare separate de satul Baiceni de Iasi în com. Stroesti . 1873 s. în com. Ruginoasa . 1876 s. este înglobat în s. Laiul ( Laiul-Baiceni ) . 1887 s. în com. Vascani contopit cu s. Laiul . 1908 s. în com. Stroesti . 1929 s. în com. Ruginoasa , înglobeaza s. Laiul . 1931 s. în com. Stroesti . 1968 s. în com Todiresti

   În zona comunei Todiresti au existat mai multe sate sau catune care au fost înglobate , contopite sau care au disparut cum ar fi : -Balusesti - s. contopit cu s. Todiresti -Todirestii Noi ( Ceapa ) - catun apoi sat contopit cu satul Todiresti -Gura Vladnicului - catun încorporat în satul Todiresti -Ciumalul - fost sat în partea de S-E a s. Todiresti -Dragoteni - fost sat în partea de S-E a s. Todiresti -Sârbi - fost sat în partea de S a s. Todiresti -Laiul - fost sat în partea de V a s. Baiceni.

 

Bibliotecar ,
Bogdan Murariu